โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

คลีนิกบัญชี 04/06/2009

คลีนิกบัญชี

 

 

คลินิกบัญชีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ได้เปิดบริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และประชาชนโดยทั่วไปในด้านต่างๆ ดังนี้
      1.ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และงบการเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี
      2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ประสงค์จะรับงานสอบบัญชี สำหรับธุรกิจที่มีความประสงค์จะติดต่อเสนองานให้ผู้สอบบัญชีโดยตรง
      3.ให้ข้อมูลสถิติที่ผู้สอบบัญชีรับรองในแต่ละปี
      4.ให้คำแนะนำถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ความร่วมมือกับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

โปรแกรมบัญชีี– —โปรแกรมบัญชีฟรี— —โหลดโปรแกรมบัญช— —โหลดโปรแกรมบัญชีฟร— —โปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย— —โปรซอฟท์— —เพชรบุรี—-ท่องเที่ยว— —รีสอร์ท— —แก่งกระจาน— —วิมานน้ำ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s