โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

นักบัญชีต้องเป็นผู้นำ 04/06/2009

นักบัญชีต้องเป็นผู้นำ

 

 

นักวันนี้เข้าไปท่องเว็บฯเพื่อมองหาประเด็นที่จะมาเล่าสู่กันฟัง เห็นบทความ ที่ว่า Accountants-Are the Natural Fit for Information Technology Leadership จาก : The CPA Software News เห็นว่าน่าสนใจดีเพราะเป็นการพูดถึงแนวโน้มที่นักบัญชีจะต้องปรับตัวสู่ Product line ใหม่ๆ ในการให้บริการนอกเหนือจากบริการด้านภาษีและตรวจสอบบัญชีที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรว่า ให้เลือกนักบัญชีมาทำเป็นผู้คุมโครงการโดยทำหน้าที่ถ่วงดุลระหว่างผู้บริหารกิจการและนักคอมพิวเตอร์ เพราะคู่นี้มักคุยกันแบบ คนละเรื่องเดียวกัน 
      นักบทความดังกล่าวตอกย้ำถึงบทบาทของ นักบัญชีว่าต้องออกมาเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี โดยบอกว่า อัตราการเติบโตของตลาดบริการด้านที่ปรึกษาเทคโนโลยีนั้นมีอยู่มหาศาล และเป็นโอกาสอันดีที่นักบัญชีทั้งหลายจะเปิดตลาดทางด้านนี้เพื่อหนีความกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดของการบริการด้านภาษีและตรวจสอบบัญชี เพราะข้อมูลที่ถูกบันทึกลงบนระบบคอมพิวเตอร์นั้นโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านบัญชีทั้งสิ้น 
      นักบทความนี้ยังบอกว่าการนำระบบคอม- พิวเตอร์มาใช้ไม่สามารถทดแทนการทำงานของนักบัญชีที่มีประสบการณ์ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับจะทำให้ยิ่งต้องพึ่งพานักบัญชีเหล่านี้มากขึ้น ในการเลือกโปรแกรมบัญชีและวางระบบบัญชีนั้น กิจการโดยส่วนใหญ่มักจะไว้วางใจในการใช้บริการจากนักบัญชีภายนอก ในการคำปรึกษานั้น หมายรวมถึงการนำความเชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจซึ่งนักบัญชีจะทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่านักคอมพิวเตอร์ เพราะจะมุ่งเน้นแง่มุมทางด้านการจัดการมากกว่าด้านเทคโนโลยี เพราะแม้ว่าจะให้นักคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ยาวนานมาให้คำปรึกษา ก็ไม่ง่ายนักที่จะเขาจะสามารถให้คำแนะนำได้ดีเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการโครงการ 
      นักบทความตอนท้ายยังกล่าวด้วยว่ามุมมองของนักบัญชีในแง่ธุรกิจและตัวเลขของกำไร จะเป็นตัวถ่วงดุลที่ดีระหว่างผู้บริหารกับนักคอมพิวเตอร์ในการนำระบบคอมพิวเตอร์มา พัฒนาองค์กร 
      นักถึงแม้ว่าบทความข้างต้นเป็นการทำนายแนวโน้มการปรับตัวของนักบัญชีในสหรัฐฯ ที่เขียนไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2000 แต่ผู้เขียนก็เชื่อว่านักบัญชีบ้านเราจะต้องปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับสหรัฐฯ ภายในไม่เกิน 3 ปีให้หลัง ก็แปลว่า แนวโน้มนั้นจะเกิดในบ้านเราอย่างช้าคือปลายปี 2003 อันที่จริงแนวโน้มนี้ก็ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เพราะทุกๆ วันจะมีนักบัญชีโทร.มาปรึกษาขอคำแนะนำที่จะเริ่มก้าวสู่การให้บริการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการสังเกตพบว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นพวกประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากเปลี่ยนความท้าทายของชีวิตมาสู่การเป็นที่ปรึกษาอิสระ หรือประกอบกิจการของตนเองด้านการวางระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ 
      นักที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ความคิด การเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบฯ จะไม่มีอยู่ในกลุ่มสำนักบัญชีที่ให้บริการด้านภาษีและสอบบัญชีมาเป็นเวลานาน เลยเดาว่า อาจจะเป็นเพราะการขาดความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่เชื่อหรือไม่ ในที่สุดไม่มีใครวิ่งหนีแนวโน้มของโลกได้ มีอยู่อย่างเดียวถ้าไม่ปรับตัวก็จะต้องเจริญรอยตามไดโนเสาร์คือสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ หรือท่านว่าไม่จริง?

 

 

โปรแกรมบัญชีี– —โปรแกรมบัญชีฟรี— —โหลดโปรแกรมบัญช— —โหลดโปรแกรมบัญชีฟร— —โปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย— —โปรซอฟท์— —เพชรบุรี—-ท่องเที่ยว— —รีสอร์ท— —แก่งกระจาน— —วิมานน้ำ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s