โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

โปรแกรมบัญชี 05/18/2009

im-winspeed9-0021

เตรียมพบกับ โปรแกรมบัญชีWINSpeed 9.0 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

     เมื่อในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางบริษัทโปรซอฟท์ฯได้ทำการเปิดตัว โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0 เพื่อให้คุณสามารถลุยธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเดินหน้าสู่ความสำเร็จ โดยทั้งนี้ โปรแกรมบัญชีWinspeed 9.0 ได้มีการเพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปมากมายอาทิเช่น ระบบคิดค่าคอมมิชชั่น Auto Reverseและ Mail Alert ฯลฯ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆเรื่องบัญชีและการใช้งานที่หลากหลายให้ โปรแกรมบัญชี Winspeed 9.0 เป็นตัวจัดการ

สามารถ Download โปรแกรมบัญชี winspeed 9.0 ได้ที่นี่

Web link:โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,โปรซอฟท์,โปรแกรมบัญชี

Blog link:โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบริหารงานขาย

อ่านต่อ

โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0 เตรียมพบกับ WINSpeed เวอร์ชั่น 9.0 ภายในเดือนมีนาคมนี้ โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
โปรซอฟท์ฯ เพิ่มความมั่นใจและเดินเคียงข้างไปกับลูกค้า ในเดือน มี.ค. โปรซอฟท์ตอบแทนลูกค้า ด้วยโปรแกรม WINSpeed Version 9.0 เพื่อให้คุณลุยธุรกิจได้เต็มที่และเดินหน้าสู่ความสำเร็จ โปรซอฟท์ “เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างซอฟท์แวร์และบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตรงตามความต้องการ โดยทีมงานมืออาชีพ”

1. ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย , ยอดสินค้า และ ยอดตาม Invoice พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชั่นมีดังนี้

 • รองรับการคำนวณคอมมิชชั่นตามยอดขาย และ ตามสินค้า
 • รองรับการคำนวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice
 • รองรับการคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้น
 • รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจำนวนสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนเงินสินค้าและเงินตาม Invoice และสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั้งในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้ราคา เป็น เกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้
• ตัวอย่าง
♦ ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • สินค้าราคา 100 – 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 1 บาท
 • สินค้าราคา 120 – 129 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 2 บาท
 • สินค้าราคา 130 – 139 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 3 บาท

♦ ใช้ยอดขาย Invoice เป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

 • ยอดขาย 0 – 5,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • ยอดขาย 5,000 – 50,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 5%
 • ยอดขาย 50,001 – 300,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 6%
 • ยอดขาย 300,001 – 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%
 • ยอดขาย 600,000 บาท ขึ้นไป ได้รับค่าคอมมิชชั่น 8%

♦ ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น

 • กำไรขั้นต้น 30.00% ขึ้นไป จ่าย 3% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 20.00% – 29.99% จ่าย 2% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 10.00% – 19.99% จ่าย 1% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 5.00% – 9.99% จ่าย 0.5% ของยอดขาย

♦ ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากกำไรขั้นต้น เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

 • กำไรขั้นต้น 20% ขึ้นไป จ่าย 3.56% จากกำไรขั้นต้น
 • ทุกการการคำนวณคอมมิชชั่น สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคำนวณครั้งเดียวได้ (คิด สะสม)
 • รองรับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเป้าการขาย และให้คอมมิชชั่นจากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
 • รองรับการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า
 • รองรับสินค้า 1 รายการ ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น หลายแบบ เหมาะกับคนละกลุ่มพนักงานขาย
 • รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
 • จำนวนเงิน ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น ทำได้ทั้งกรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่าสินค้านั้นจะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่า Invoice นั้น จะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด ได้ทั้ง % , จำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
• ตัวอย่าง
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0

2. Auto Reverse เป็นระบบการกลับรายการบัญชีอัตโนมัติทั้งด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้ เช่น บันทึกรายได้รับล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ในแต่ละเดือนต้องการรับรู้เป็นรายได้จริงเดือนละ 10,000 บาท โปรแกรมจะบันทึกรับรู้รายได้จริงในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
 • สามารถกำหนด User name ของพนักงานเพื่อให้โปรแกรม Alert เอกสาร Auto Reverse เมื่อ Log in เข้าโปรแกรมได้
 • หน้าจอ Alert Auto Reverse สามารถ Drill Down เพื่อดูรายละเอียดของเอกสารแต่ละหน้าจอและ สามารถ Reverse เอกสารได้ทันที
 • สามารถกำหนดจำนวนงวด และวันที่ในการ Auto Reverse ได้
 • สามารถกำหนด Option เพื่อให้โปรแกรมแจ้งเตือนการ Auto Reverse สำหรับการบันทึกรายได้/ ค่าใช้จ่าย ที่หน้าจอตั้งลูกหนี้อื่นๆ และหน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ได้
 • สามารถ Auto Reverse เอกสารที่เป็นระบบเงินตราต่างประเทศได้
 • รองรับการ Auto Reverse เอกสารที่มีการกำหนดแผนก และ JOB ได้
 • สามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าได้
 • สามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าได้ ที่ยังไม่ Auto Reverse ได้
 • สามารถดูรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าได้ ที่ Auto Reverse แล้ว ได้

3. E-mail Alert เป็นการส่ง E-mail ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติได้ทราบว่ามีรายการที่รอการอนุมัติกี่รายการ โดยจะต้องระบุ E-mail ที่หน้าจอกำหนดรหัสพนักงาน จากนั้นสามารถกำหนดผู้อนุมัติเอกสารได้ที่หน้าจอ Approve Option ที่ Tab Approve Authority ซึ่งเอกสารที่สามารถกำหนดการส่ง mail ได้มีดังนี้

 • ใบขอซื้อ (PO)
 • ใบสั่งซื้อ (PO)
 • ใบเสนอราคา (SO)
 • ใบขอเบิก (IC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (IC)
 • บันทึก O/R (SC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (WH)
Advertisements
 

One Response to “โปรแกรมบัญชี”

 1. gea Says:

  โปรแกรมบัญชีนี้น่าสนใจมากคะ กำลังมองหาอยู่เลยเชียว เหมาะสำหรับกิจการมากๆคะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s