โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

ระบบบัญชีบน Windows ดีกว่าระบบบัญชีบน Dos อย่างไร 04/06/2009

 • โปรแกรม Windows มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนโปรแกรมบน Dos หยุดการพัฒน
 • คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก Dos ส่วนใหญ่จะรู้จัก windows สามารถ Export ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Windows ได้ทั้งหมด ส่วนโปรแกรมบน Dos ทำได้ยากมาก
 • ระบบบัญชีบน Windows ใช้งานง่ายเพราะเป็นระบบ Graphic User Interface (GUI) ส่วนระบบบน Dos การทำงานจะเป็น Text Mode
 • ระบบบน Windows สวยงามน่าใช้ และ Windows มีการทำงานแบบ Multitasking คือการทำงานได้หลายๆงาน พร้อมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน ส่วนบน Dos จะต้องทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะทำงานต่อไปได้
 • Windows มีการทำงานแบบ 32 bits ส่วน Dos มีการทำงานแบบ 16 bits การส่งผ่านข้อมูลจะรวดเร็วกว่าเดิม
 • Windows มีโปรแกรมต่างๆ สนับสนุนมากมาย โดยผู้ผลิตซอฟท์แวร์ชั้นนำต่างก็ผลิตออกมาตามความต้องการ ของผู้ใช้แตกต่างจากบน Dosที่ทุกๆ บริษัทเลิกพัฒนาและเลิกใช้
 • Windows เข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ง่ายกว่า Dos เพราะปัจจุบัน E-commerce ได้เข้ามามีบทบาทในเชิงพาณิชย์ มากขึ้น
 • Windows เหมาะกับผู้บริหารเพราะ Report ที่ได้สามารถนำเสนอในรูปแบบของกราฟต่างๆ ได้ การโอนข้อมูลเข้าสู่ Excel ทำได้โดยง่าย ผู้บริหารสามารถเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น
 • โปรแกรม Windows รองรับปี 2000 ได้แน่นอน ส่วน Dos ต้องมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

โปรแกรมบัญชีโปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย

Advertisements
 

วิธีทดสอบโปรแกรมระบบบัญชีก่อนซื้อ

 • เลือกบริษัทที่ไม่มั่นคง เลิกกิจการแล้วไม่มีใครบริการหลังการขาย
 • สถานที่ติดต่อไม่สะดวก ก่อนซื้อไม่เคยเข้าไปบริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์
 • เลือกบริษัทที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีที่จะคอยให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์
 • โปรแกรมที่ใช้ Database ไม่ดีพอ (เปรียบเหมือนฐานรากของอาคาร)
 • เลือกโปรแกรมที่ไม่สามารถ Modification ให้ท่านได้ ท่านทราบได้อย่างไรว่าความต้องการของท่านมีเพียงเท่านี้
 • ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ในอนาคต
 • ไม่มีคำแนะนำในการเลือกซื้อ Software ให้เหมาะสมกับ Hardware
 • ผู้พัฒนาและจำหน่ายไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี
 • คำนึงถึงโปรแกรมราคาถูกอย่างเดียว ลืมคำนึงถึงคุณภาพซอฟท์แวร์และการบริการหลังการขาย “ซอฟท์แวร์ที่ดีต้องมุ่งเน้นทางด้านการบริการเป็นหลัก”
 • เลือกบริษัทที่ไม่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์ล้าสมัย ระบบบัญชีของเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ ได้รวดเร็วเท่ากับคู่แข่งขัน
 • Report ที่ได้ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร โดยเฉพาะ Software ที่เป็น Package เพราะบางครั้งผู้บริหารลืมให้ความสำคัญ กับข้อมูลบางส่วน ดูรายละเอียดไม่คลอบคุมทั้งหมด
 • ไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้งานจริง ก่อนตัดสินใจซื้อท่านควรจะได้ทดลองใช้งานจริงก่อน
 • เลือกซอฟท์แวร์ที่ใช้งานยาก ซอฟท์แวร์บางตัวคุณสมบัติอาจจะครบถ้วน แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ ต้องง่ายในการใช้งาน สะดวก รวดเร็วครบถ้วน ถูกต้อง อย่าลืมว่าเรานำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ข้อมูลต้องตอบสนองต่อธุรกิจ
 • หลงเชื่อในโฆษณา เราถามอะไรเขาจะตอบว่าได้หมด ฝ่ายขายไม่มีจรรยาบรรณ ฝ่ายขายควรนำเสนอสิ่งที่ดี ที่มีอยู่ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ เป็นหลัก ไม่ควรที่จะเน้นการขายให้ได้เพียงอย่างเดียว
 • เลือกบริษัทที่ไม่มีทีมบริการหลังการขาย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริการหลังการขาย เพราะธุรกิจของคุณจะต้องใฃ้ Software ไปอีกนานตราบที่ธุรกิจของคุณต้องดำเนินต่อไป บริษัทที่ขายซอฟท์แวร์อาจบอกท่านว่า ไม่รู้เรื่องบัญชีก็ยังใช้งานได้ ท่านเคยคิดไหมว่าทำไมบริษัทใหญ่ ๆ ถึงเลือกซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพพร้อมบริการ แม้เขาจะมีฝ่ายบัญชีที่มีความสามารถ ฝ่าย IT ประจำบริษัท เพราะงาน Software คือ งานบริการหลังการขาย
 • ไม่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคต เช่น E- Commerce โปรแกรม DOS ไม่สามารถรองรับได้แน่นอน ส่วนระบบอื่น ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย

โปรแกรมบัญชีโปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย