โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

โปรแกรมที่ลงแล้วต้องใช้ตลอดชีวิต 04/16/2009

โปรแกรมที่ลงแล้วต้องใช้ตลอดชีวิต (ต้องอ่าน !!)
เรียน Supportเรื่อง พบปัญหา (Bugs) ของโปรแกรม
เมื่อปีที่แล้วผมได้อัพเกรดโปรแกรม จาก ‘ แฟน 7.0’ มาเป็น ‘ภรรยา 1.0’   พบว่าโปรแกรมนี้ มีอาการแปลกๆ รวมถึงกินพื้นที่ และทรัพยากรอันมีค่าเป็นอันมาก และอาการที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีการกล่าวถึงในเอกสารแนะนำสินค้าเลย
‘ภรรยา 1.0’ ได้ทำการติดตั้งตัวเอง และทำงานเอง โดยระบบจะคอยตรวจสอบความ
เป็นไปของโปรแกรมอื่นๆ อาทิเช่น     ‘ป๊อกเด้ง 10.3′ , อาร์ซีเอ 2.5’ และ ‘จูน่า 5.0 ‘
ทำให้ไม่สามารถรันได้ และเกิดเหตุการณ์ระบบล่มขึ้น เมื่อโปรแกรมเหล่านี้ถูกเรียกใช้

(more…)

Advertisements